Rocznica upadku Powstania Warszawskiego

2015-10-02 obchody przygotowane przez klasę 3C
powstanie 15 001 powstanie 15 003 powstanie 15 004 powstanie 15 006
powstanie 15 007 powstanie 15 009 powstanie 15 010 powstanie 15 013
powstanie 15 022 powstanie 15 023 powstanie 15 026 powstanie 15 031
powstanie 15 033 powstanie 15 038 powstanie 15 041 powstanie 15 042
powstanie 15 044 powstanie 15 045 powstanie 15 047 powstanie 15 049
powstanie 15 050 powstanie 15 051 powstanie 15 052 powstanie 15 055
powstanie 15 056 powstanie 15 057 powstanie 15 060 powstanie 15 063
powstanie 15 066