Strona Główna
Świat roślinny jaskiń jurajskich reprezentują paprocie i mchy krzewiące się w pobliżu otworów, gdzie dochodzi jeszcze światło dzienne, oraz pleśnie i inne grzyby, rozrastające się w zupełnej ciemności we wnętrzu. Południowa część obszaru odznacza się bujną roślinnością. Zbocza dolinek wyrzeźbionych przez bystre potoki, pokryte są gęstymi lasami zadziwiającymi różnorodnością gatunków. Wystarczy wspomnieć, iż z drzew liściastych występują tu obficie buk, jawor, wiąz, grab, dąb i brzoza. W wąwozie Hamernia obok Ojcowa występuje endemiczny gatunek brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis), nie spotykany poza tym na całym obszarze naszego kraju. Znajduje się on oczywiście pod ustawową ochroną. O bogactwie szaty roślinnej tej części Jury świadczy fakt, iż w samym tylko Ojcowie występuje blisko 800 gatunków roślin kwiatowych, w tym 30 gatunków górskich.

Galeria zdjęć