Strona Główna
Spośród zwierząt spotykanych dziś w jaskiniach należy przede wszystkim wymienić nietoperze, spędzające tu dnie i gromadzące się na sen zimowy. Zwierzętom tym zawdzięcza swą nazwę Jaskinia Nietoperzowa koło Jerzmanowic, jedna z największych na tym obszarze. Prócz nietoperzy w ciemnościach jaskiń żyją przeróżne owady, pajęczaki, skorupiaki i wije, często o barwie białej pozbawione oczu. W partiach bliższych wejścia znajdujemy muchówki, motyle, chrząszcze błotników i ślimaki, w dalszych zaś owady: skoczogonki, roztocze, robaki oraz drobne białe pajęczaki.