Jak funkcjonuje urząd, gdzie załatwia się dowód? Takie informacje mogli zdobyć uczniowie klasy 2C, którzy odwiedzili Urząd Dzielnicy Warszawa Sródmieście 15 stycznia. Zastępca Burmistrza Pan Marcin Rzońca przybliżył im zagadnienia związane z samorządem, kompetencjami dzielnicy i jej zarządzaniem.

Wyk�ad w sali rady
W sali Rady

Następnie uczniowie mogli zobaczyć pokoje burmistrzów, miejsce posiedzeń zarządu oraz wydział obsługi mieszkańców.

Wizyta u burmistrza
W gabinecie u Burmistrza Dzielnicy Pana Wojciecha Bartelskiego