LINKI
_____________________________________________________________

 ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

 ŚRÓDMIEJSKA EDUKACJA

URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

PARAFIA ŚW. BARBARY


SERWIS BIURA EDUKACJI M. ST. WARSZAWY

OGÓLNOPOLSKI KATALOG SZKOLNICTWA

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO - ROZKŁADY JAZDY

Ciekawe internetowe zasoby edukacyjne:

 Europeana / europeana.eu/

To biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy,  udostępnia dziedzictwo kulturowe i naukowe Europy 

Open Culture / openculture.com /

Jego misja to scentralizowanie rozproszonych w sieci materiałów  edukacyjnych i kulturalnych 

Otwarta Zachęta / otwartazacheta.pl /

Portal ten prezentuje zasoby Zachęty Narodowej Galerii Sztuki takie jak:  dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów oraz filmy 

Legalna Kultura /legalnakultura.pl /

Promuje korzystanie  z legalnych źródeł, udostępnia filmy, muzykę, książki, prasę, zbiory muzeów i archiwów.  Serwis posiada także „Strefę edukacji” gdzie nauczyciele po rejestracji znajdą scenariusze lekcji z wykorzystaniem legalnych źródeł oraz materiały dotyczące ochrony prawa autorskiego 

Szukaj w archiwach /szukajwarchiwach.pl /

Zawarte są tu skany i opisy dokumentów z polskich archiwów państwowych / m.in. akta stanu cywilnego, spisy ludności, plany architektoniczne  Biura Odbudowy Stolicy oraz odtajnione dokumenty dyplomatyczne/ 

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie /filmoteka.artmuseum.pl /

Udostępnia wybitne filmy artystów polskich z pola sztuk wizualnych z XX i początku XXI wieku, działa w imieniu tych artystów i kieruje się zasadą wolnego dostępu do wiedzy 

Fototeka /fototeka.fn.org.pl /

Wirtualny album historii filmu polskiego prezentuje zbiory fotograficzne Filmoteki Narodowej : fotosy i robocze zdjęcia z planów filmowych, fotografie z premier oraz zdjecia twórców 

Repozytorium Cyfrowe /repozytorium.fn.org.pl /

Udostępnia przedwojenne filmy fabularne, fragmenty filmów powojennych,  przedwojenne kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej, filmy animowane zrealizowane w latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Krakowskim Studiu Filmów Animowanych 

Gapla /gapla.fn.org.pl /

Serwis prezentujący kolekcję plakatów i afiszy filmowych zgromadzonych przez Filmotekę Narodową  

Skanseny /skanseny.net /

Znajdują się tu informacje nt. 60 polskich muzeów na świeżym powietrzu z różnych regionów Polski 

Stroje ludowe /strojeludowe.net /

Internetowy album zdjęć i ilustracji prezentujących odświętne ubrania dawnych mieszkańców polskiej wsi 

Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego /1944.wp.pl /

Zwiedzaniu muzeum towarzyszą cyfrowe obrazy eksponatów, dokumenty, filmy i dźwięki 

Google Art Project /googleartproject.com /

Dzięki temu serwisowi można zwiedzać sale muzealne takich instytucji jak:  Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Museum van Gogha w Amsterdamie, National Gallery w Londynie