Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracaćZespół Szkół nr 125
Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego
 ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa
 tel/fax 22 628-05-45, 22 621-40-20
gim43wp@gmail.com

Praca została przygotowana na konkurs LipDub - naszą szkołę widzi świat, przeprowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.Uczniowie naszej szkoły mają swoich przedstawicieli

w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Śródmieście.